časté dotazy k regresím

Co lze pomocí této terapie řešit?

 • nehody, úrazy, nemoci, rakoviny
 • epilepsie, psychické a sexuální poruchy, různé stupně postižení 
 • problematiku ženství, archetypy ženství, hluboké rodinné zatížení 
 • nenaplněná těhotenství, neplodnost, nepřijetí mateřství, dětská traumata
 • nedostatek sebevědomí, nedůvěru, pocity viny, úmrtí blízkého člověka
 • strachy, fobie, úzkosti, deprese, panické ataky, závislosti, noční můry
 • přivtělené duše, entity a duše v prostorech, energetické díry, prokletí
 • nepřijetí života na Zemi, syndrom vyhoření a psychospirituální krize atd.
 • vztahy partnerské, pracovní, rodinné, mezilidské... aj.

Co když se mi v regresi nic neukáže?

 • netrpíte-li totální ztrátou paměti, vždy si vybavíte např. svou poslední dovolenou. Pokud by si klient v regresi opravdu nic nevybavil, jsou dvě možnosti. Buď nechce ve skutečnosti své potíže řešit a nebude s terapeutem spolupracovat. Tady nemá cenu cokoli lámat přes koleno. Anebo se může jednat o přirozenou ochranu podvědomí. Klient ještě nedozrál k tomu, aby si své téma zpracoval. V tom případě lze pokračovat zatím formou relaxačních a uvolňujících cvičení.

Co když se mi ukáže něco děsivého?

 • před první regresní terapií tyto obavy mohou nastat. Je to přirozené, že máme strach z neznámého. Buďte však bez obav. Vlastní podvědomí je tak dokonalý a moudrý nástroj, že ukáže člověku pouze to, co je v danou chvíli schopen zpracovat. 

Co když beru antidepresiva či sedativa?  Pomůže mi terapie?

 • to je individuální. Záleží na síle medikamentů. Někomu terapie velmi pomůže. Uvědomí si příčiny svých problémů, zejména strachů, úzkostí, panických atak. Emočně se uvolní a zklidní a časem může postupně snižovat dávky léků po konzultaci se svým lékařem. Pokud jste však velmi utlumeni a léky ovlivněni, nemusí se podařit navázat spojení s podvědomím. Před prvním sezením klient vždy vyplňuje s terapeutem dotazník. Na základě toho terapeut vyhodnotí, jestli mu terapii doporučí či nikoliv.

Děláte regrese i u dětí? 

 • do 9 let věku ovlivňuje jeho karmu a energetický systém matka. Tady pracuji nejprve s maminkou. Starší děti regresi zvládají bez problémů. Pokud uvažujete o regresi pro své dítě, mějte na paměti, že s terapií musí dítě souhlasit. Není vhodné tlačit na dítě stylem "Mně to pomohlo, půjdeš tam taky!" To platí ostatně i pro dospělé členy rodiny. 

Kolik terapií je třeba absolvovat? 

 • Někomu stačí jedna terapie, jinému klientovi je třeba dopřát čas a regresi rozložit na více sezení. Jistě mi dáte za pravdu, že těžká traumata si člověk dlouho pamatuje a přestože se snaží, nelze je hned tak odpustit. Záleží především na síle Vašeho záměru pracovat na sobě.